سفارش تبلیغ
صبا
فرشتگان با خشنودی بالهایشان را برای جویای دانش می گسترانند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
جمعه 90 فروردین 19 , ساعت 12:34 عصر

نرم افزار های  هوافضا (آیرودینامیک، دینامیک سیالات عددی ،پیشرانش، طراحی هواپیما)

 برای پیدا کردن شماره نرم افزار درخواستی از کلید ترکیبی Ctrl + F  استفاده نمائید و شماره نرم افزار را یادداشت نمائید.


2- Aerofoil
25- Composite software
30- Digital DATCOM
40- Fs2004 - airplane - Ariane Boeing 737-300 Easyjet Special Ed
335- FLOMERICS FLOTHERM V6.1
415- MSC FEA AFEA V2005 R2
496- Fluent6 and Gambit and Prepost and Tgrid and Airpack
247- Fluent v6.2.16 and Gambit.v2.3.16 + Doc
625- Fluent 6.3.26 + gambit 2.3.16
299- Fluent Icepack v4.0
473- FLUENT POLYFLOW V3.10.2
490- Fluent FIDAP 8.7.0
587- FLUENT FIDAP V8.7.4
534- Fluent Airpack 2.06
553- FLUENT Mixsim 2.0.2
761- Fluent 1.0.8 for Catia 5r15_16
510- FLUENT FLOWIZARD V2.0.4
491- Programa CFturbo v 5.0
499- Phoenics v3.5 simulation of fluid-flow, heat-transfer and chemical reaction processes
209- AVL FIRE V8.2
811- AVL FIRE 2008
833- Software Cradle SC Tetra v.7
537- Fine Turbo Design 3D v6.0 (C) Numeca
669- ETA Dynaform v5.5
732- ETA Dynaform 5.6
735- NIKA EFD Pro v8.2
762- LMS SYSNOISE V5.5
806- LMS VIRTUAL LAB 7B SL1
1186- LMS VIRTUAL LAB REV8A SL
805- LMS Imagine Lab AMESim R8A
871- LMS FALANCS V2.13
798- LMS TEST LAB.V7.0
1077- LMS TEST LAB REV9A
767- Flomerics flotherm v7.1
777- Adapco Star-Cd v4.02 (CFD)
781- ANSA V11.3.5
782- BETA ANSA 12.03
783- Cfd (Suite) Ilight Fieldview 11
836- LMS Virtual NanoLab v2008 10
819- ESI Cfdrc v2004
818- ESI ADVANCED CFD V2008.2 X86
817- ESI ADVANCED CFD V2008.2 X64
1198- ESI GROUP AUTOSEA2 2004 V2.5.0.8
814- FLOWSCIENCE FLOW 3D V9.3
813- CFD ACE Like HYPERMESH Gridgen
896- CAEFEM v9.3
907- Pointwise Gridgen v15.09 R3
936- ANALYTICAL GRAPHICS STK V8.1.1
948- MAGNA FEMFAT 4.6b
1091- CFDRC v2007
1242- AVL Workspace Suite v5.1 (boost and excite)
1247- LMS TecWare V3.5
1378- HYDRUS v1.10
1387- Numeca Fine V8.7.2
1441- Reaction Design Chemkin Pro v15083
1446- THERMOANALYTICS RADTHERM V9.2
1486- Hummingbird Exceed Power Suite 2008
1506- CX-One v3 (CXOne)
1510- Hummingbird Exceed 2008 v13.0
1528- ANSYS PRODUCTS v12.1 FLUENT POLYFLOW ADDON
1529- ANSYS PRODUCTS v12.1 CFD CFX TURBOGRID ADDON
1540- TraCFoil v3.1.2F
1546- Profil v2.22a
1573- ESI CFD v2009 windows64
1615- CFdesign v10.0
1627- Gambit 2.4.6 Exceed 13
1662- CFdesign v10.0 x64
1777- KOMPAS-3D v9
1790- LMS IMAGINE LAB AMESIM R9
1864- Advanced Aircraft Analysis 2.5 Roskam
1899- Satellite Antenna Alignment v2.36.8
1971- FLUENT TGrid 3.5.4
1973- Matlab Constellation Toolkit v6(Satellite Constellation Visibility Simulator)
1983- CycleExpress 1.02
1985- Thermoflow 18
1972- Fluent Tgrid v4.0.16
2006- Numeca Fine Hexa v2.9.1
2014- fluent 12.1
2022- Pointwise v16.03 R1
2024- Numeca Igg AutoGrid5 v8.6.2
2047- Flow Science Flow-3D v9.3.2
2051- Pointwise v16.03.R2 x64
2057- Pointwise v16.03.R1 LINUX
2062- CD-adapco Star-CCM v4.04 Win32
2063- CD-adapco Star-CCM v4.04 Win64
2216- Pointwise v16.03 R3 x86
2217- Pointwise v16.03 R3 x64
2223- Numeca Hexpress v2.9.1
2236- cfturbo v8.0.5
2296- Pointwise v16.03.R2 X64
2462- REALFLOW v4.3.8
2463- PTGui Pro v8.3.7
2464- PixPlant 2.0.43
2470- NexLim ReaFlow v5.0.1 x86
2471- NexLim ReaFlow v5.0.1 x64
2472- HEADUS 3D v10.0.30.6
2499- Aquaveo SMS v10.1.8
2518- WarungPlus RockSim v7
2530- FLUENT Tutorial R12
2647- SAFETECHNOLOGIES FE-SAFE v5.4.04
2662- BRNI CFDESIGN v2010
2667- cfturbo v8.1.3
2668- JeppView 10.25
2711- Smooth C v8.2
2712- MpCCI v4.0
2717- Cycle-Tempo 5.0 Build 481
2728- Smooth T v8.2
2731- rocksim tutorial
2779- Thermo-Prop v1.4.2
2786- Pointwise v16.04R1

لطفا جهت هماهنگی های لازم برای خرید یا سفارش نرم افزار های مورد نیاز با شماره های  09122366067,09195349490 ,09125081472  تماس حاصل فرمایید.
http://rahgoshafan.parsiblog.com
http://rahgoshafan.co.cc
Email: rahgoshafan@yahoo.com


چهارشنبه 89 دی 1 , ساعت 12:40 عصر

نرم افزار های  هوافضا (آیرودینامیک، دینامیک سیالات عددی ،پیشرانش، طراحی هواپیما)

 برای پیدا کردن شماره نرم افزار درخواستی از کلید ترکیبی Ctrl + F  استفاده نمائید و شماره نرم افزار را یادداشت نمائید.


2- Aerofoil
25- Composite software
30- Digital DATCOM
40- Fs2004 - airplane - Ariane Boeing 737-300 Easyjet Special Ed
335- FLOMERICS FLOTHERM V6.1
415- MSC FEA AFEA V2005 R2
496- Fluent6 and Gambit and Prepost and Tgrid and Airpack
247- Fluent v6.2.16 and Gambit.v2.3.16 + Doc
625- Fluent 6.3.26 + gambit 2.3.16
299- Fluent Icepack v4.0
473- FLUENT POLYFLOW V3.10.2
490- Fluent FIDAP 8.7.0
587- FLUENT FIDAP V8.7.4
534- Fluent Airpack 2.06
553- FLUENT Mixsim 2.0.2
761- Fluent 1.0.8 for Catia 5r15_16
510- FLUENT FLOWIZARD V2.0.4
491- Programa CFturbo v 5.0
499- Phoenics v3.5 simulation of fluid-flow, heat-transfer and chemical reaction processes
209- AVL FIRE V8.2
811- AVL FIRE 2008
833- Software Cradle SC Tetra v.7
537- Fine Turbo Design 3D v6.0 (C) Numeca
669- ETA Dynaform v5.5
732- ETA Dynaform 5.6
735- NIKA EFD Pro v8.2
762- LMS SYSNOISE V5.5
806- LMS VIRTUAL LAB 7B SL1
1186- LMS VIRTUAL LAB REV8A SL
805- LMS Imagine Lab AMESim R8A
871- LMS FALANCS V2.13
798- LMS TEST LAB.V7.0
1077- LMS TEST LAB REV9A
767- Flomerics flotherm v7.1
777- Adapco Star-Cd v4.02 (CFD)
781- ANSA V11.3.5
782- BETA ANSA 12.03
783- Cfd (Suite) Ilight Fieldview 11
836- LMS Virtual NanoLab v2008 10
819- ESI Cfdrc v2004
818- ESI ADVANCED CFD V2008.2 X86
817- ESI ADVANCED CFD V2008.2 X64
1198- ESI GROUP AUTOSEA2 2004 V2.5.0.8
814- FLOWSCIENCE FLOW 3D V9.3
813- CFD ACE Like HYPERMESH Gridgen
896- CAEFEM v9.3
907- Pointwise Gridgen v15.09 R3
936- ANALYTICAL GRAPHICS STK V8.1.1
948- MAGNA FEMFAT 4.6b
1091- CFDRC v2007
1242- AVL Workspace Suite v5.1 (boost and excite)
1247- LMS TecWare V3.5
1378- HYDRUS v1.10
1387- Numeca Fine V8.7.2
1441- Reaction Design Chemkin Pro v15083
1446- THERMOANALYTICS RADTHERM V9.2
1486- Hummingbird Exceed Power Suite 2008
1506- CX-One v3 (CXOne)
1510- Hummingbird Exceed 2008 v13.0
1528- ANSYS PRODUCTS v12.1 FLUENT POLYFLOW ADDON
1529- ANSYS PRODUCTS v12.1 CFD CFX TURBOGRID ADDON
1540- TraCFoil v3.1.2F
1546- Profil v2.22a
1573- ESI CFD v2009 windows64
1615- CFdesign v10.0
1627- Gambit 2.4.6 Exceed 13
1662- CFdesign v10.0 x64
1777- KOMPAS-3D v9
1790- LMS IMAGINE LAB AMESIM R9
1864- Advanced Aircraft Analysis 2.5 Roskam
1899- Satellite Antenna Alignment v2.36.8
1971- FLUENT TGrid 3.5.4
1973- Matlab Constellation Toolkit v6(Satellite Constellation Visibility Simulator)
1985- Thermoflow 18
1972- Fluent Tgrid v4.0.16
2006- Numeca Fine Hexa v2.9.1
2014- fluent 12.1
2022- Pointwise v16.03 R1
2024- Numeca Igg AutoGrid5 v8.6.2
2047- Flow Science Flow-3D v9.3.2
2051- Pointwise v16.03.R2 x64
2057- Pointwise v16.03.R1 LINUX
2062- CD-adapco Star-CCM v4.04 Win32
2063- CD-adapco Star-CCM v4.04 Win64
2216- Pointwise v16.03 R3 x86
2217- Pointwise v16.03 R3 x64
2223- Numeca Hexpress v2.9.1
2236- cfturbo v8.0.5
2296- Pointwise v16.03.R2 X64
2462- REALFLOW v4.3.8
2463- PTGui Pro v8.3.7
2464- PixPlant 2.0.43
2470- NexLim ReaFlow v5.0.1 x86
2471- NexLim ReaFlow v5.0.1 x64
2472- HEADUS 3D v10.0.30.6
2499- Aquaveo SMS v10.1.8
2518- WarungPlus RockSim v7
2530- FLUENT Tutorial R12

لطفا جهت هماهنگی های لازم برای خرید یا سفارش نرم افزار های مورد نیاز با شماره های  09122366067,09195349490 ,09125081472  تماس حاصل فرمایید.
http://rahgoshafan.parsiblog.com
http://rahgoshafan.co.cc
Email: rahgoshafan@yahoo.com


پنج شنبه 89 شهریور 11 , ساعت 10:57 صبح

نرم افزار های  هوافضا (آیرودینامیک، دینامیک سیالات عددی ،پیشرانش، طراحی هواپیما)

 برای پیدا کردن شماره نرم افزار درخواستی از کلید ترکیبی Ctrl + F  استفاده نمائید و شماره نرم افزار را یادداشت نمائید.


2- Aerofoil
25- Composite software
30- Digital DATCOM
40- Fs2004 - airplane - Ariane Boeing 737-300 Easyjet Special Ed
335- FLOMERICS FLOTHERM V6.1
415- MSC FEA AFEA V2005 R2
496- Fluent6 and Gambit and Prepost and Tgrid and Airpack
247- Fluent v6.2.16 and Gambit.v2.3.16 + Doc
625- Fluent 6.3.26 + gambit 2.3.16
299- Fluent Icepack v4.0
473- FLUENT POLYFLOW V3.10.2
490- Fluent FIDAP 8.7.0
587- FLUENT FIDAP V8.7.4
534- Fluent Airpack 2.06
553- FLUENT Mixsim 2.0.2
761- Fluent 1.0.8 for Catia 5r15_16
510- FLUENT FLOWIZARD V2.0.4
491- Programa CFturbo v 5.0
499- Phoenics v3.5 simulation of fluid-flow, heat-transfer and chemical reaction processes
209- AVL FIRE V8.2
811- AVL FIRE 2008
833- Software Cradle SC Tetra v.7
537- Fine Turbo Design 3D v6.0 (C) Numeca
669- ETA Dynaform v5.5
732- ETA Dynaform 5.6
735- NIKA EFD Pro v8.2
762- LMS SYSNOISE V5.5
806- LMS VIRTUAL LAB 7B SL1
1186- LMS VIRTUAL LAB REV8A SL
805- LMS Imagine Lab AMESim R8A
871- LMS FALANCS V2.13
798- LMS TEST LAB.V7.0
1077- LMS TEST LAB REV9A
767- Flomerics flotherm v7.1
777- Adapco Star-Cd v4.02 (CFD)
781- ANSA V11.3.5
782- BETA ANSA 12.03
783- Cfd (Suite) Ilight Fieldview 11
836- LMS Virtual NanoLab v2008 10
819- ESI Cfdrc v2004
818- ESI ADVANCED CFD V2008.2 X86
817- ESI ADVANCED CFD V2008.2 X64
1198- ESI GROUP AUTOSEA2 2004 V2.5.0.8
814- FLOWSCIENCE FLOW 3D V9.3
813- CFD ACE Like HYPERMESH Gridgen
896- CAEFEM v9.3
907- Pointwise Gridgen v15.09 R3
936- ANALYTICAL GRAPHICS STK V8.1.1
948- MAGNA FEMFAT 4.6b
1091- CFDRC v2007
1242- AVL Workspace Suite v5.1 (boost and excite)
1247- LMS TecWare V3.5
1378- HYDRUS v1.10
1387- Numeca Fine V8.7.2
1441- Reaction Design Chemkin Pro v15083
1446- THERMOANALYTICS RADTHERM V9.2
1486- Hummingbird Exceed Power Suite 2008
1506- CX-One v3 (CXOne)
1510- Hummingbird Exceed 2008 v13.0
1528- ANSYS PRODUCTS v12.1 FLUENT POLYFLOW ADDON
1529- ANSYS PRODUCTS v12.1 CFD CFX TURBOGRID ADDON
1540- TraCFoil v3.1.2F
1546- Profil v2.22a
1573- ESI CFD v2009 windows64
1615- CFdesign v10.0
1627- Gambit 2.4.6 Exceed 13
1662- CFdesign v10.0 x64
1777- KOMPAS-3D v9
1790- LMS IMAGINE LAB AMESIM R9
1864- Advanced Aircraft Analysis 2.5 Roskam
1899- Satellite Antenna Alignment v2.36.8
1971- FLUENT TGrid 3.5.4
1973- Matlab Constellation Toolkit v6(Satellite Constellation Visibility Simulator)
1985- Thermoflow 18
1972- Fluent Tgrid v4.0.16
2006- Numeca Fine Hexa v2.9.1
2014- fluent 12.1
2022- Pointwise v16.03 R1
2024- Numeca Igg AutoGrid5 v8.6.2
2047- Flow Science Flow-3D v9.3.2
2051- Pointwise v16.03.R2 x64
2057- Pointwise v16.03.R1 LINUX
2062- CD-adapco Star-CCM v4.04 Win32
2063- CD-adapco Star-CCM v4.04 Win64
2216- Pointwise v16.03 R3 x86
2217- Pointwise v16.03 R3 x64
2223- Numeca Hexpress v2.9.1
2236- cfturbo v8.0.5
2296- Pointwise v16.03.R2 X64
2462- REALFLOW v4.3.8
2463- PTGui Pro v8.3.7
2464- PixPlant 2.0.43
2470- NexLim ReaFlow v5.0.1 x86
2471- NexLim ReaFlow v5.0.1 x64
2472- HEADUS 3D v10.0.30.6

لطفا جهت هماهنگی های لازم برای خرید یا سفارش نرم افزار های مورد نیاز با شماره های  09122366067,09195349490 ,09125081472  تماس حاصل فرمایید.
http://rahgoshafan.parsiblog.com
http://rahgoshafan.co.cc
Email: rahgoshafan@yahoo.com


شنبه 89 شهریور 6 , ساعت 10:59 صبح

 لیست تفکیک شده نرم افزار های بانک رهگشافن

 نرم افزارهای طراحی دو بعدی  و سه بعدی (CNC)

http://cncrahgoshafan.parsiblog.com
===================================================
 نرم افزار های مربوط به تعمیرات خودرو

http://khodrorahgoshafan.parsiblog.com

===================================================
  نرم افزارهای برق  الکترونیک ومخابرات و قدرت

http://barghrahgoshafan.parsiblog.com

==================================================
 نرم افزار های علوم کامپیوتر

http://computerrahgoshafan.parsiblog.com

==================================================
 نرم افزارهای طراحی کشتی و قایق های تند رو کشتی سازی

http://keshtirahgoshafan.parsiblog.com

===================================================
 نرم افزار های گلدوزی و چاپ

http://goldozirahgoshafan.parsiblog.com

===================================================
 نرم افزار های مکانیک و هوافضا

http://mecanicrahgoshafan.parsiblog.com
=================================================
 نرم افزار های مهندسی عمران ، ساز و معدن
سازه -مدلسازی و تحلیل سازه های فلزی، بتنی  -شبیه ساز حمل و نقل و ترافیک-  خاک و معدن - عمران

http://omranrahgoshafan.parsiblog.com

====================================================
  نرم افزار های مهندسی شیمی و نفت

http://shimirahgoshafan.parsiblog.com

====================================================
نرم افزارهای علوم  پایه و ریاضی , آمار و صنایع و ...

http://sanayerahgoshafan.parsiblog.com

====================================================
نرم افزار های انرژی خورشیدی

http://khorshidrahgoshafan.parsiblog.com
====================================================
نرم افزار های مهندسی هوافضا

http://aerospacerahgoshafan.parsiblog.com

====================================================
نرم افزار های کاربردی

http://sayerrahgoshafan.parsiblog.com

====================================================


شنبه 89 شهریور 6 , ساعت 10:58 صبح

نرم افزار های  هوافضا (آیرودینامیک، دینامیک سیالات عددی ،پیشرانش، طراحی هواپیما)

 برای پیدا کردن شماره نرم افزار درخواستی از کلید ترکیبی Ctrl + F  استفاده نمائید و شماره نرم افزار را یادداشت نمائید.


2- Aerofoil
25- Composite software
30- Digital DATCOM
40- Fs2004 - airplane - Ariane Boeing 737-300 Easyjet Special Ed
335- FLOMERICS FLOTHERM V6.1
415- MSC FEA AFEA V2005 R2
496- Fluent6 and Gambit and Prepost and Tgrid and Airpack
247- Fluent v6.2.16 and Gambit.v2.3.16 + Doc
625- Fluent 6.3.26 + gambit 2.3.16
299- Fluent Icepack v4.0
473- FLUENT POLYFLOW V3.10.2
490- Fluent FIDAP 8.7.0
587- FLUENT FIDAP V8.7.4
534- Fluent Airpack 2.06
553- FLUENT Mixsim 2.0.2
761- Fluent 1.0.8 for Catia 5r15_16
510- FLUENT FLOWIZARD V2.0.4
491- Programa CFturbo v 5.0
499- Phoenics v3.5 simulation of fluid-flow, heat-transfer and chemical reaction processes
209- AVL FIRE V8.2
811- AVL FIRE 2008
833- Software Cradle SC Tetra v.7
537- Fine Turbo Design 3D v6.0 (C) Numeca
669- ETA Dynaform v5.5
732- ETA Dynaform 5.6
735- NIKA EFD Pro v8.2
762- LMS SYSNOISE V5.5
806- LMS VIRTUAL LAB 7B SL1
1186- LMS VIRTUAL LAB REV8A SL
805- LMS Imagine Lab AMESim R8A
871- LMS FALANCS V2.13
798- LMS TEST LAB.V7.0
1077- LMS TEST LAB REV9A
767- Flomerics flotherm v7.1
777- Adapco Star-Cd v4.02 (CFD)
781- ANSA V11.3.5
782- BETA ANSA 12.03
783- Cfd (Suite) Ilight Fieldview 11
836- LMS Virtual NanoLab v2008 10
819- ESI Cfdrc v2004
818- ESI ADVANCED CFD V2008.2 X86
817- ESI ADVANCED CFD V2008.2 X64
1198- ESI GROUP AUTOSEA2 2004 V2.5.0.8
814- FLOWSCIENCE FLOW 3D V9.3
813- CFD ACE Like HYPERMESH Gridgen
896- CAEFEM v9.3
907- Pointwise Gridgen v15.09 R3
936- ANALYTICAL GRAPHICS STK V8.1.1
948- MAGNA FEMFAT 4.6b
1091- CFDRC v2007
1242- AVL Workspace Suite v5.1 (boost and excite)
1247- LMS TecWare V3.5
1378- HYDRUS v1.10
1387- Numeca Fine V8.7.2
1441- Reaction Design Chemkin Pro v15083
1446- THERMOANALYTICS RADTHERM V9.2
1486- Hummingbird Exceed Power Suite 2008
1506- CX-One v3 (CXOne)
1510- Hummingbird Exceed 2008 v13.0
1528- ANSYS PRODUCTS v12.1 FLUENT POLYFLOW ADDON
1529- ANSYS PRODUCTS v12.1 CFD CFX TURBOGRID ADDON
1540- TraCFoil v3.1.2F
1546- Profil v2.22a
1573- ESI CFD v2009 windows64
1615- CFdesign v10.0
1627- Gambit 2.4.6 Exceed 13
1662- CFdesign v10.0 x64
1777- KOMPAS-3D v9
1790- LMS IMAGINE LAB AMESIM R9
1864- Advanced Aircraft Analysis 2.5 Roskam
1899- Satellite Antenna Alignment v2.36.8
1971- FLUENT TGrid 3.5.4
1973- Matlab Constellation Toolkit v6(Satellite Constellation Visibility Simulator)
1985- Thermoflow 18
1972- Fluent Tgrid v4.0.16
2006- Numeca Fine Hexa v2.9.1
2014- fluent 12.1
2022- Pointwise v16.03 R1
2024- Numeca Igg AutoGrid5 v8.6.2
2047- Flow Science Flow-3D v9.3.2
2051- Pointwise v16.03.R2 x64
2057- Pointwise v16.03.R1 LINUX
2062- CD-adapco Star-CCM v4.04 Win32
2063- CD-adapco Star-CCM v4.04 Win64
2216- Pointwise v16.03 R3 x86
2217- Pointwise v16.03 R3 x64
2223- Numeca Hexpress v2.9.1
2236- cfturbo v8.0.5
2296- Pointwise v16.03.R2 X64

لطفا جهت هماهنگی های لازم برای خرید یا سفارش نرم افزار های مورد نیاز با شماره های  09122366067,09195349490 ,09125081472  تماس حاصل فرمایید.
http://rahgoshafan.parsiblog.com
http://rahgoshafan.co.cc
Email: rahgoshafan@yahoo.comلیست کل یادداشت های این وبلاگ